Blockchain & Schadeverzekering | Blockchain de toekomst van de schadeverzekering? Maar hoe dan? Een schadeverzekering heeft tot doel een verzekerde na het optreden van een verzekerd risico schadeloos te stellen. Niet meer en niet minder. Je verzekert een object tegen schade, het raakt beschadigd en dit wordt wel of niet vastgesteld. De schade wordt tegen de voorwaarden aangehouden en er wordt wel of niet uitgekeerd. Bij dit ogenschijnlijk eenvoudige proces zijn echter meerdere partijen betrokken waaronder in veel gevallen de verzekeringsnemer, de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij.

De dienstverlening van de verzekeraar bestaat uit het afwikkelen van de claim. Om te achterhalen of aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, wisselen verzekeraars onderling informatie uit. En als aangetoond kan worden dat een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden en aan specifieke regels is voldaan, dan krijgt de verzekeringnemer het geld. Maar, dit eenvoudige proces is tijdrovend, niet transparant en zorgt vaak voor onbegrip, ongenoegen, hoge kosten en soms zelfs voor fraude.

Bij het schade-afhandelingsproces komt in de praktijk nog veel papierwerk kijken. Alles draait om vertrouwen. Met allerlei formulieren en bijbehorende handtekeningen proberen we vertrouwen te structuren. Dit doen we al honderden jaren op min of meer dezelfde wijze. We maken echter heden ten dage nog veel te weinig gebruik van beschikbare, nieuwe technologie om ons te helpen vertrouwen op een geautomatiseerde wijze te structureren.

Blockchaintechnologie

Met blockchaintechnologie zijn we in staat om vertrouwen volledig te automatiseren. We leggen van te voren alle regels vast in zogenaamde smart contracts. Vervolgens laten we computersystemen controleren of aan deze regels is voldaan. Daar komt geen mens meer aan te pas. Voordelen zijn legio. De toegenomen efficiëntie zorgt direct voor snellere doorlooptijden bij een verzekeringsclaim. Doordat veel menselijke interactie in de kern overbodig wordt, is de kans op fouten klein en risico op fraude geminimaliseerd. En hier hebben alle partijen in de keten baat bij.

De komende jaren zal blockchain technologie, samen met artificial intelligence en big data voor een ware revolutie in het verzekeringswezen gaan zorgen. Met een positieve klantervaring en lagere premies als grote winst.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Read Vastgoed Middels Blockchain Technologie Voor Iedereen

12 Responses

  1. I have read your article carefully and I agree with you very much. So, do you allow me to do this? I want to share your article link to my website: Sign Up

  2. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

  3. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

  4. Apoiar ferramentas de apostas e estar equipado com uma plataforma diversificada de transações financeiras, a 20Bet oferece suporte tangível aos jogadores. Este é um lugar onde eles podem apostar com dinheiro real, respaldados por concorrentes de diversas disciplinas esportivas. 20bet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *