Blog

Wanneer de keuze voor inzet van blockchain technologie is gemaakt, is het natuurlijk van het grootste belang dat er een goed plan is en dat het goed wordt uitgevoerd. Om dit te bereiken maken we bij DecenterX gebruik van de Agile/Scrum methodiek. Binnen een iteratief ontwikkelproces zijn communicatie en feedback van het grootste belang.  Dit in balans met duidelijkheid, flexibiliteit en resultaatgerichtheid. Onze  professionals implementeren blockchain oplossingen binnen organisaties op basis van vooraf gedefinieerde ontwerpen. Gebaseerd op deze ontwerpen worden een projectplan opgesteld voor de implementatie van de oplossing. Alleen wanneer de toegevoegde waarde vooraf onomstotelijk vaststaat , gaan we aan de slag.

Inmiddels helpen we diverse bedrijven met de implementatie van blockchain oplossingen waarbij de nadruk ligt op kwaliteit, een tijdige oplevering, goede beheermogelijkheden zonder verrassingen achteraf.