Loyaliteit Blockchain | Loyaliteitsprogramma

Loyaliteit Blockchain | loyaliteit 2.0 - decenterX

Loyaliteit Blockchain | Loyaliteitsprogramma | Zegeltjes sparen. Onze ouders, grootouders en overgrootouders deden het. En, misschien doe je het zelf ook wel. Bij Douwe Egberts noemen ze het waardepunten.  En ‘waarde’ is waar het om draait. Toegevoegde waarde. Voor de producent heeft de loyaliteit van klanten waarde, voor de consument heeft de beloning waarde. En, […]