Loyalty in de blockchain - DecenterX, The Blockchain Company
652
post-template-default,single,single-post,postid-652,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Loyalty in de blockchain

Zegeltjes sparen. Onze ouders, grootouders en overgrootouders deden het. En, misschien doe je het zelf ook wel. Bij Douwe Egberts noemen ze het waardepunten.  En ‘waarde’ is waar het om draait. Toegevoegde waarde. Voor de producent heeft de loyaliteit van klanten waarde, voor de consument heeft de beloning waarde. En, hoe simpel het idee ook is, het werkt. Al meer dan honderd jaar. Maar welke relatie heeft loyalty met blockchain technologie?

De behoefte aan betrokkenheid en waardering is de laatste jaren exponentieel gegroeid. Veel bedrijven hebben eigen loyalty programma’s ontwikkeld. Ze  belonen medewerkers of klanten voor gewenst gedrag. Niet met geld, maar met ‘gifts’. En, het goede nieuws, met de opkomst van blockchaintechnologie kunnen we vanaf nu nog meer waarde toevoegen aan dit beloningssysteem. Flexibiliteit, transparantie en eenvoudige onveranderbare registratie maken de blockchain interessant voor een interactieve gecontroleerde manier van belonen. Een die past bij onze  huidige tijd.

Met blockchaintechnologie hebben we de mogelijkheid overdracht van waarde op een transparantie,  eerlijke en geautomatiseerde manier te laten plaatsvinden zodat de betrouwbaarheid van de data nooit ter discussie staat. Het gaat om waardeoverdracht via het internet. Onmiskenbaar is de mobiele telefoon hierin steeds belangrijker geworden. In combinatie met blockchaintechnologie is dit apparaat uitermate geschikt voor het overdragen van waarde. En dat is nou precies waar het bij een loyaltyprogramma om draait!

Een voorbeeld. Een organisatie, wil een flexibel systeem om medewerkers en klanten te belonen voor diverse, vaak moeilijker te kwalificeren, activiteiten. Zaken die buiten de reguliere arbeidsafspraken en bijbehorende beloning vallen. Zo kan een medewerker (misschien wel in eigen tijd)  zich inspannen voor het organiseren van een  kerstgala. Of zijn of haar social media inzetten om het bedrijf te helpen om aan nieuwe medewerkers te komen.  En de organisatie wil de klant misschien wel compenseren voor een dienst die wel betaald maar niet (geheel) afgenomen is. Samen met de organisatie maken we dan binnen enkele maanden een Loyalty Process Roadmap.  Hierin leggen we de afspraken vast waar alle partijen (organisatie, medewerker, klant) consensus over hebben en we leggen het vast in code, in de blockchain. Onveranderbaar.

Waarom een blockchain? In een blockchain is transparantie, verifieerbaarheid, onveranderbaarheid geborgd. Je wilt namelijk geen enkel gezeur over de juistheid van de gegevens en de bijbehorende waarde. Wel wil je een makkelijk systeem waarmee je waarde kan toekennen en gebruiken. We zijn in staat om razendsnel (met telefoon of desktop) waarde te verplaatsen via de blockchain. Zo weet iedereen exact waar hij of zij aan toe is.

In de praktijk maken we in dit voorbeeld gebruik van een dApp (App maar dan in de blockchain) Hierop zit een wallet (portemonnee) waar alle gespaarde punten zichtbaar zijn. In het echt bevinden de punten zich in de blockchain en door middel van internet halen we eigenlijk ons saldo op. Wanneer er beloond moet worden dan is de organisatie in staat om razensnel de waarde naar de betreffende medewerker of klant te sturen. Dit is een transparant proces. Inzichtelijk en traceerbaar. Ook handig in de samenwerking met bijvoorbeeld een belastingdienst

En, met het opgebouwde tegoed kan je direct aan de slag. Soms in de ‘eigen winkel’ van de organisatie, maar steeds vaker ook daarbuiten. De interoperabiliteit zal snel toenemen waardoor je straks Douwe Egberts waardepunten kunt inwisselen tegen —  wat je maar wilt!

Neem contact met ons op voor meer informatie.